Yüksekokulumuz

Yüksekokulumuz, 18 Mayıs 2018 tarihli, 30425 sayılı resmi gazetede yayımlanan, "Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" un ek 182'nci Maddesi uyarınca yeni bir Üniversite olarak kurulan İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa bünyesinde kurulmuştur.


MİSYONUMUZ

Üniversitemizde eğitim hakkı kazanan tüm öğrencilerimize, gerek eğitim gerekse meslek hayatları ile sosyal yaşamları boyunca yabancı dil bilgi ve becerilerini etkin bir şekilde kullanabilmeleri için gerekli olan en yeni ve etkili dil öğretim yöntemleri, teknikleri ve materyalleri kullanarak çağdaş ve nitelikli bir eğitim sunmaktır.


VİZYONUMUZ

Yüksekokulumuz öğrencilerinin, öğrenme ortamlarını çağdaş uluslararası niteliklere uygun biçimde oluşturup, yabancı dil bilgisini yeni yöntem ve teknolojileri kullanarak nitelikleri ile ulusal ve uluslararası düzeyde ayırt edilen bir eğitim kurumu olmaktır.

Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi

Hizmet Envanteri