Yüksekokulumuz

Yüksekokulumuz, 18 Mayıs 2018 tarihli, 30425 sayılı resmi gazetede yayımlanan, "Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" un ek 182'nci Maddesi uyarınca yeni bir Üniversite olarak kurulan İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa bünyesinde kurulmuştur.


MİSYONUMUZ

Üniversitemizde eğitim hakkı kazanan tüm öğrencilerimize, eğitim ve meslek hayatları boyunca kendilerini ifade edebilmeleri, yazılı ve görsel materyalleri takip edebilmeleri için gerekli olan yabancı dil bilgi ve becerilerini artıracak nitelikli bir eğitim sunmaktır.


VİZYONUMUZ

Yüksekokulumuz öğrencilerinin, öğrenme ortamlarını çağdaş uluslararası niteliklere uygun biçimde oluşturup, yabancı dil bilgisini yeni yöntem ve teknolojik ekipmanları kullanarak nitelikleri ile ayırt edilen bir eğitim kurumu olmaktır.