Öğrenci

2018-2019  Eğitim-Öğretim Yılı Yabancı Diller Yüksekokulu Akademik Takvimi İçin TIKLAYINIZ.
İngilizce Zorunlu Hazırlık Sınıfı Sınav Takvimi İçin Tıklayınız.
Fransızca Zorunlu Hazırlık Sınıfı Sınav Takvimi İçin Tıklayınız.
​​


Hazırlık A Grubu

08.40-10.00
10.15-11.00
11.15-12.30

Hazırlık B / C Grubu Ders Saatleri 

13.30-14.50
15.05-16.25
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Fırsat Eşitliği Yönergesi için Tıklayınız.

E-Öğren (Sanal Sınıf-Adobe Connect)

Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II Dersleri

Üniversitemizin hazırlık öngörmeyen bölümlerine kayıt yaptıran öğrencilerimizin almakla yükümlü oldukları dersler arasında yer alan, Üniversitemiz ile İstanbul Üniversitesi arasında imzalanan protokolle İÜ AUZEF (Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) işbirliğiyle Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II dersleri uzaktan eğitim yoluyla verilmektedir. Yabancı Dil I dersi güz döneminde verilirken 3 kredi),Yabancı Dil II (3 kredi) dersi bahar döneminde verilmektedir. Bu dersi alan ve takip eden öğrencilerimiz Bahar Döneminin sonunda “Pre-Intermediate” seviyesine ulaşmış olurlar.

 Yabancı Dil Dersine nasıl katılabiliriz?

Öğrencilerimiz kendi Fakülte ve Meslek Yüksekokullarının belirlediği gün ve saatte eogren.istanbul.edu.tr adresi üzerinden öğrenci otomasyon sisteminde kullandıkları kullanıcı adı ve şifreleriyle interaktif eğitim içeriğine erişim sağlayabilirler. Öğrencilerimiz dersin sorumlusu öğretim görevlisini görüp, duyabilmekte ve derse board (mesaj) yoluyla katılabilmektedir. Sisteme kaydedilen ders kayıtları sınırlama olmaksızın tekrar izlenebilir. Bunun dışında canlı ders yoluyla verilen ders kaydı indirilemezken; sistem içine yüklenen (satışı olmayan) ders kitabı (e-book) olarak kullanılan ders materyali ve dersin “Powerpoint sunum” versiyonu indirilebilir. Öğrencilerimiz dersin sorumlusu öğretim görevlimizle belirlenen danışmanlık saatlerinde yüz yüze görüşme yapabilir.

 Yabancı Dil Dersine katılım zorunlu mudur?

Bu derste, öğrencilerimizin öğrenim gördükleri bölümlerde olduğu gibi katılım (yoklama alma) zorunlu değildir. Ancak öğrencilerimizin, toplamda 28 hafta (ders) olarak verilecek olan İngilizce dersi sınavlarında başarılı olmak ve kişisel gelişimleri için animasyon ve seslendirmelerle renklendirilip günlük hayata uyarlanan bu derse katılım göstermeleri gerektiğini önemle hatırlatırız.

 Dersler ne zaman başlar?

Derslerimiz Akademik Takvimde belirtilen dönemin başlangıç tarihinde başlar ve dönem sonu tarihine kadar devam eder. Her bir dönem 14 hafta (ders) olarak planlanır. Öğrencilerimiz ders günü ve saatini öğrenim gördükleri Fakülte ve Meslek Yüksekokulu web sitelerinden ya da panolardan öğrenebilirler.

 Yabancı Dil Dersi sınavları

Yabancı Dil dersini alan öğrencilerimiz, her dönem bir vize ve bir final olmak üzere (%40 vize + %60 final) iki sınava girer. Sınav tarih ve saatleri, öğrenim gördükleri Fakülte ve Meslek Yüksekokulu web sitelerinde yayınlanır; panolarda ilan edilir. Sınavlar öğrencilerin öğrenim gördükleri Fakülte ve Meslek Yüksekokulu dersliklerinde yapılır. Sınav içeriği ve şekli ilgili öğretim görevlisi tarafından ders materyali baz alınarak belirlenir. 

Yabancı Dil Dersinden nasıl muaf olabilirim?

Yabancı Dil Derslerinden muafiyet hakkı yalnızca üniversitemize ilk defa kayıt yaptıran öğrencileretanınmaktadır.

 Muaf olmak için;

Eğitim-öğretim yılı başında yapılan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavlarına girerek 100 üzerinden 50 puan almak,

Ulusal/uluslararası geçerliliği olan sınav sonuçlarını ya da daha önce öğrenim gördükleri bir yükseköğretim kurumundan aldıkları, bu derslerden başarılı olduklarını gösteren transkripti (not dökümü) bir dilekçe ekinde Yüksekokulumuz Öğrenci Bürosuna vermeleri yeterlidir.

Bu derslerden başarısız olarak ders tekrarı yapan öğrencilerimizin tekrar muafiyet sınavına girme hakları bulunmamaktadır.

*Yabancı Uyruklu öğrenciler bu derslerden muaftır.